Zoeken

Router SIP Instellingen - Siemens/Speedstream

Bij het gebruik van een Siemens SE565 / Speedstream 6520 kan het voorkomen dat gesprekken na 37 seconden verbroken wordt of dat er helemaal geen spraak aanwezig is.


Dit komt doordat er door de telefoon/softclient geen ACK wordt gestuurd op de "200 OK" die ons platform stuurt. En dit wordt weer veroorzaakt doordat de Siemens router onder water de Contact-regel in de SIP Header van het "200 OK" bericht aanpast.

Dit is als volgt op te lossen:

1. Controleer wat de huidige instelling is van de setting “dsip”.
     - Login op de router via een telnet sessie (kan niet via de webinterface) 
     - Type op de commandline: cfg napt{dsip
     - Als het antwoord “n” is dan staat de setting niet goed. Wel goed is “y”.

2. Zet de instelling van “dsip” setting goed. Let op, de router wordt aan het einde op nieuw opgestart.
     - Type op de commandline achtereenvolgens:
     - cfg napt{dsip=y
     - cfg save
     - do reboot

Hierdoor zal de ACK wel verstuurd worden en blijven de calls ook intact. Dit geldt in ieder geval voor de Siemens SE565 en de Siemens Speedstream 6520. Mogelijk geldt dit voor meerdere Siemens-modellen.