Zoeken

Router SIP Instellingen - Cisco

Indien er problemen worden geconstateerd met het aanmelden van SIP Toestellen en een Cisco Router wordt gebruikt als xDSL modem/router, kunnen de volgende regels in de router toegevoegd worden:


no ip nat service sip udp port 5060
no ip nat service sip tcp port 5060

Tevens dient er op gelet te worden dat allerlei inspect rules ook voor problemen kunnen zorgen. Gelieve deze eerst te deactiveren en indien noodzakelijk stap voor stap weer toevoegen.

clear ip nat translation *

Gevolgd door "enter" om de NAT tabel te clearen en opnieuw op te bouwen.